Intake: Een intake gesprek bij S.T.E.R.(k) met Ilse is altijd gratis

Begeleidingen:
– 30 minuten € 25,-
– 45 minuten € 30,-
– 60 minuten € 40,-

*Bij het vaststellen van de tarieven zijn de richtlijnen van de Landelijke Beroepsgroep Remedial Teachers (LBRT) gevolgd.

Factuur:
Na de laatste begeleiding van de maand ontvangen ouders/verzorgers een nota met de verplichting deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

Afmelden:
Indien een begeleiding niet door kan gaan, moet er ’s ochtends voor 9 uur zijn afgemeld, anders wordt de begeleiding berekend zoals afgesproken.