Werkwijze:

  • Intake

Na aanmelding van uw kind maken we een afspraak voor een intake gesprek. Het doel van een intake gesprek is om met elkaar kennis te maken en samen vast te stellen op welk vak er hulp moet worden geboden. Informatie als een rapport en toets gegevens van school zijn hierbij nodig om een goed beeld te krijgen van het kind.

  • Onderzoek

Naast de gegevens die bekend zijn vanuit school en die besproken zijn tijdens de intake, kan het nodig zijn om nog verder onderzoek te doen. Hierbij worden toetsen afgenomen en/of een diagnostisch gesprek met uw kind gevoerd. In overleg met u, wordt er eventueel ook contact opgenomen met school.

  • Handelingsplan

Aan de hand van alle informatie wordt een handelingsplan op maat opgesteld. In het handelingsplan staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is, wat het doel is  en op welke manier we dit doel proberen te bereiken. Het handelingsplan wordt besproken tijdens een gesprek. Een handelingsplan wordt in principe opgesteld voor 10 weken.

  • Begeleiding

De begeleiding vindt plaats in de praktijk. De begeleiding is wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties, en kan 30-45-60 minuten duren. In overleg met u kan er eventueel in de schoolvakantie door gegaan worden met de begeleiding. Er zal gebruik gemaakt worden van verschillende remediërende methodes, spelvormen en computerprogramma’s. In overleg krijgt uw kind ook huiswerk mee.

  • Evaluatie

Na 10 weken is er een evaluatie en wordt het resultaat van de begeleiding besproken. Ook wordt er dan gekeken of de behandeling wordt vervolgd of kan worden afgesloten.