Bij S.T.E.R.(K) met Ilse kunnen kinderen op maat worden begeleid met een leermoeilijkheid door middel van remedial teaching.

Remedial teaching bij S.T.E.R.(K) met Ilse in het kort:

• Individuele begeleiding
• Handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring en evaluatie
• Doelgericht en intensief werken met een leerling
• Hulp op maat naar aanleiding van een hulpvraag
• Aanleren van vaardigheden om met leerproblemen/-stoornis te kunnen omgaan
• Informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (ouders en school)

Wilt u meer informatie over wat Remedial Teaching voor uw kind kan betekenen, dan kunt u direct contact opnemen.

Contact